các cấp Công đoàn ở TP.Hải Phòng:

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép

Công ty TNHH Phong Mậu bảo đảm đơn hàng, duy trì sản xuất đến hết tháng 10.2020. Ảnh: MD
Công ty TNHH Phong Mậu bảo đảm đơn hàng, duy trì sản xuất đến hết tháng 10.2020. Ảnh: MD
Công ty TNHH Phong Mậu bảo đảm đơn hàng, duy trì sản xuất đến hết tháng 10.2020. Ảnh: MD
Lên top