Sửa đổi Luật Công đoàn phải làm cho tổ chức công đoàn mạnh lên

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top