Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X diễn ra ngày 28.9

Ông Nguyễn Văn Toản- Phó trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách kinh tế - xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Hải Anh
Ông Nguyễn Văn Toản- Phó trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách kinh tế - xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Hải Anh
Ông Nguyễn Văn Toản- Phó trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách kinh tế - xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Hải Anh
Lên top