Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định việc làm của người lao động

Bà Bùi Huyền Mai phát biểu tại toạ đàm “ Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì, phát triển SXKD, ổn định đời sống, việc làm của người lao động”. Ảnh: Hải Anh
Bà Bùi Huyền Mai phát biểu tại toạ đàm “ Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì, phát triển SXKD, ổn định đời sống, việc làm của người lao động”. Ảnh: Hải Anh
Bà Bùi Huyền Mai phát biểu tại toạ đàm “ Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì, phát triển SXKD, ổn định đời sống, việc làm của người lao động”. Ảnh: Hải Anh
Lên top