Báo chí thoát các “ông lớn công nghệ” Google, Facebook được không?

Việc chia sẻ đường link tin tức báo chí trên Facebook hiện nay rất phổ biến. 
Ảnh: Thế Lâm
Việc chia sẻ đường link tin tức báo chí trên Facebook hiện nay rất phổ biến. Ảnh: Thế Lâm
Việc chia sẻ đường link tin tức báo chí trên Facebook hiện nay rất phổ biến. Ảnh: Thế Lâm
Lên top