5 trường mầm non ký thỏa ước lao động tập thể nhóm

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân (thứ ba từ trái qua) ký thỏa ước lao động tập thể với đại diện các trường mầm non. Ảnh Đức Long
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân (thứ ba từ trái qua) ký thỏa ước lao động tập thể với đại diện các trường mầm non. Ảnh Đức Long
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân (thứ ba từ trái qua) ký thỏa ước lao động tập thể với đại diện các trường mầm non. Ảnh Đức Long
Lên top