Thỏa ước lao động tập thể: Sẽ không làm cho có

Công nhân Công ty Cơ khí Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: Thanh Hằng
Công nhân Công ty Cơ khí Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: Thanh Hằng
Công nhân Công ty Cơ khí Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: Thanh Hằng
Lên top