Tập huấn kỹ năng xây dựng thỏa ước lao động tập thể

Đại diện LĐLĐ Quận 5 và Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư DTL ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 5 và Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư DTL ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 5 và Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư DTL ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Lên top