Thêm thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động

Đại diện LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ Quận Gò Vấp trao Thỏa ước lao động tập thể cho Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty Giao nhận Vận tải quốc tế Dương Minh. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ Quận Gò Vấp trao Thỏa ước lao động tập thể cho Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty Giao nhận Vận tải quốc tế Dương Minh. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ Quận Gò Vấp trao Thỏa ước lao động tập thể cho Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty Giao nhận Vận tải quốc tế Dương Minh. Ảnh Đức Long
Lên top