6 doanh nghiệp dệt may ký thỏa ước lao động tập thể nhóm

Đại diện LĐLĐ Quận Thủ Đức và các doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận Thủ Đức và các doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận Thủ Đức và các doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Lên top