Thêm thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động

Đại diện LĐLĐ Quận 3 và Ban Giám đốc Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long.
Đại diện LĐLĐ Quận 3 và Ban Giám đốc Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long.
Đại diện LĐLĐ Quận 3 và Ban Giám đốc Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long.
Lên top