Mức lương

Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng II, III, IV

Phương Minh |

Bạn đọc Hiếu Anh (Bình Thuận) hỏi: Hệ số lương, mức lương đối với viên chức chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng II, III, IV được quy định thế nào?

Điều kiện tăng lương của cán bộ, công chức trình độ cao đẳng, đại học

Phương Minh |

Bạn đọc Hương Anh hỏi: Điều kiện để cán bộ, công chức trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp được tăng lương là gì?

Mức lương của công an xã chính quy năm 2023

Minh Hương |

Từ ngày 1.8.2023, chính thức không còn chức danh công chức Trưởng Công an xã. Thay vào đó, Trưởng Công an xã sẽ là chức danh thuộc lực lượng công an nhân dân, phù hợp với đề án xây dựng công an xã chính quy đã được áp dụng trên toàn quốc. Vậy mức lương của công an xã chính quy năm 2023 là bao nhiêu?

Năm 2023, Bí thư Đảng uỷ xã hưởng lương như thế nào

LƯƠNG HẠNH |

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, lương cán bộ cấp xã trong đó có chức vụ Bí thư Đảng uỷ cấp xã được hưởng như lương công chức hành chính nêu tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV.

Mức lương cao nhất của từng hạng giáo viên trung học cơ sở hiện nay

Quế Chi (T/H) |

Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập hiện nay được quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT.

Mức lương cao nhất, thấp nhất của giáo viên mầm non công lập hiện nay

Quế Chi (T/H) |

Lương giáo viên mầm non hiện nay (giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập) được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, cụ thể tại Điều 8 có quy định về cách xếp lương như sau:

Mức lương của viên chức giữ chức danh y tế công cộng hạng 3

Quế Chi (T/H) |

Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định về cách xếp lương các chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

Mức lương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thuộc Thành phố Hà Nội, TP.HCM

Phương Minh |

Mức lương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thuộc Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được tăng thêm bao nhiêu từ ngày 1.7.2023 khi lương cơ sở tăng.

Lương tăng thêm của đại uý quân đội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là đại uý quân đội. Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở tăng thì lương của tôi được tăng thêm bao nhiêu?

Mức lương Bí thư Đảng ủy xã khi tăng lương cơ sở

LƯƠNG HẠNH |

Khi lương cơ sở tăng thì lương Bí thư Đảng ủy xã năm 2023 cũng sẽ thay đổi.

Từ ngày 1.7, Chủ tịch quận ở Hà Nội nhận lương bao nhiêu?

PHƯƠNG ANH |

Từ ngày 1.7, mức lương Chủ tịch quận tại Hà Nội sẽ tăng theo mức lương cơ sở.

Mức lương Chủ tịch UBND huyện khi lương cơ sở tăng

LƯƠNG HẠNH |

Từ 1.7.2023, chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng vì thế mức lương Chủ tịch UBND huyện sẽ có nhiều thay đổi.

Mức lương cao nhất của Trưởng công an xã

Phương Minh |

Tùy vào cấp bậc mà Trưởng công an xã sẽ được xếp mức lương tương ứng theo công thức: Mức lương = hệ số lương x mức lương cơ sở.

Mức lương Chủ tịch UBND tỉnh khi tăng lương cơ sở từ 1.7

LƯƠNG HẠNH |

Mức lương Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có thay đổi từ hôm nay (1.7) khi chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương Phó Chủ tịch UBND huyện khi tăng lương cơ sở từ 1.7

LƯƠNG HẠNH |

Từ 1.7.2023, chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng vì thế mức lương Phó Chủ tịch UBND huyện sẽ có nhiều thay đổi.