Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành dệt may

Bà Thái Thị Lan Chi (giữa), Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Bình đại diện ký thỏa ước lao động tập thể với 4 doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn quận. Ảnh Đức Long
Bà Thái Thị Lan Chi (giữa), Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Bình đại diện ký thỏa ước lao động tập thể với 4 doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn quận. Ảnh Đức Long
Bà Thái Thị Lan Chi (giữa), Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Bình đại diện ký thỏa ước lao động tập thể với 4 doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn quận. Ảnh Đức Long
Lên top