Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao phục vụ người lao động

Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tổ chức giao hữu bóng chuyền hơi cán bộ công nhân viên. Ảnh: CĐCT
Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tổ chức giao hữu bóng chuyền hơi cán bộ công nhân viên. Ảnh: CĐCT
Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tổ chức giao hữu bóng chuyền hơi cán bộ công nhân viên. Ảnh: CĐCT
Lên top