CĐ Công Thương Hải Phòng: 200 suất quà Trung thu tặng con CNVCLĐ

Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tặng quà Trung thu con CNVCLĐ. Ảnh MD
Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tặng quà Trung thu con CNVCLĐ. Ảnh MD
Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tặng quà Trung thu con CNVCLĐ. Ảnh MD
Lên top