6 đội tuyển tham gia giải bóng đá CĐ ngành Công thương Hải Phòng

6 đội tham gia giải bóng đá Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Ảnh MD
6 đội tham gia giải bóng đá Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Ảnh MD
6 đội tham gia giải bóng đá Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top