CĐ Giáo dục Hải Phòng: Tập trung chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động

LĐLĐ TP Hải Phòng biểu dương nhiều cán bộ, đoàn viên ngành Giáo dục Hải Phòng. Ảnh BTG
LĐLĐ TP Hải Phòng biểu dương nhiều cán bộ, đoàn viên ngành Giáo dục Hải Phòng. Ảnh BTG
LĐLĐ TP Hải Phòng biểu dương nhiều cán bộ, đoàn viên ngành Giáo dục Hải Phòng. Ảnh BTG
Lên top