Công ty Vân Long vô địch giải bóng đá CNVCLĐ CĐ Công Thương Hải Phòng

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trao cúp tặng đội bóng vô địch. Ảnh MD
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trao cúp tặng đội bóng vô địch. Ảnh MD
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trao cúp tặng đội bóng vô địch. Ảnh MD
Lên top