Ngôi nhà toàn đồ cổ của một giảng viên đại học

Phòng khách ngôi nhà được bài trí đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Huân Cao
Phòng khách ngôi nhà được bài trí đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Huân Cao
Phòng khách ngôi nhà được bài trí đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Huân Cao
Lên top