Người dọn rác sẽ đỡ khổ nếu mọi người không "tiện tay"

Một nắm vỏ thạch được người dọn vệ sinh nhặt ra từ bụi cây. Ảnh: Bảo Hân
Một nắm vỏ thạch được người dọn vệ sinh nhặt ra từ bụi cây. Ảnh: Bảo Hân
Một nắm vỏ thạch được người dọn vệ sinh nhặt ra từ bụi cây. Ảnh: Bảo Hân
Lên top