Cận Tết, rác thải sinh hoạt vứt ngổn ngang, công nhân căng mình thu dọn

Lên top