Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt, đến công viên trốn nắng nóng

Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt mùa nắng nóng. Ảnh: Thuỳ Trang
Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt mùa nắng nóng. Ảnh: Thuỳ Trang
Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt mùa nắng nóng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top