Hàng nghìn thanh niên dự Ngày hội hành động chống rác thải nhựa

Hàng nghìn thanh niên cùng tham gia hoạt động chống rác thải nhựa. Ảnh A.V
Hàng nghìn thanh niên cùng tham gia hoạt động chống rác thải nhựa. Ảnh A.V
Hàng nghìn thanh niên cùng tham gia hoạt động chống rác thải nhựa. Ảnh A.V
Lên top