Hà Tĩnh: Độc đáo nghề "đem Tết về cho mọi nhà"

Người dân chở cây nêu đi bán tại thị trấn Đức Thọ-Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Nguyên
Người dân chở cây nêu đi bán tại thị trấn Đức Thọ-Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Nguyên
Người dân chở cây nêu đi bán tại thị trấn Đức Thọ-Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Nguyên
Lên top