Nghệ An: Thông xe cầu Cửa Hội nối liền Nghệ An - Hà Tĩnh

Cầu Cửa Hội nhìn từ xa. Ảnh: Trần Tuyên
Cầu Cửa Hội nhìn từ xa. Ảnh: Trần Tuyên
Cầu Cửa Hội nhìn từ xa. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top