LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Năm mới, phúc lợi mới cho đoàn viên

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và các doanh nghiệp ký kết hợp tác thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên Công đoàn” năm 2020. Ảnh: K.Q
LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và các doanh nghiệp ký kết hợp tác thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên Công đoàn” năm 2020. Ảnh: K.Q
LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và các doanh nghiệp ký kết hợp tác thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên Công đoàn” năm 2020. Ảnh: K.Q
Lên top