Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh chăm lo Tết cho đoàn viên

Trao quà của LĐLĐ Hà Tĩnh cho đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ.
Trao quà của LĐLĐ Hà Tĩnh cho đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ.
Trao quà của LĐLĐ Hà Tĩnh cho đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ.
Lên top