Hà Tĩnh: Trao 120 suất quà của Quỹ Tấm lòng vàng cho đoàn viên khó khăn

Trao quà của Quỹ Tấm lòng vàng cho đoàn viên khó khăn ở huyện Can Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Trao quà của Quỹ Tấm lòng vàng cho đoàn viên khó khăn ở huyện Can Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Trao quà của Quỹ Tấm lòng vàng cho đoàn viên khó khăn ở huyện Can Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top