Nghệ An: Kết quả xét nghiệm COVID-19 của nam sinh viên bị sốt, khó thở

Kiểm tra thân nhiệt phát hiện nhanh COVID-19. Ảnh: ĐT
Kiểm tra thân nhiệt phát hiện nhanh COVID-19. Ảnh: ĐT
Kiểm tra thân nhiệt phát hiện nhanh COVID-19. Ảnh: ĐT
Lên top