Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bão lũ

Ông Châu Đức Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Vang trao hỗ trợ cho các gia đình có người thân thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: Đình Phô.
Ông Châu Đức Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Vang trao hỗ trợ cho các gia đình có người thân thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: Đình Phô.
Ông Châu Đức Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Vang trao hỗ trợ cho các gia đình có người thân thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: Đình Phô.
Lên top