Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thành lập bệnh viện dã chiến

Bệnh viện Dã chiến trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ đón 150 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K (là những trường hợp F1) cùng 150 người nhà của các bệnh nhân. Ảnh Trang tin Hải Dương
Bệnh viện Dã chiến trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ đón 150 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K (là những trường hợp F1) cùng 150 người nhà của các bệnh nhân. Ảnh Trang tin Hải Dương
Bệnh viện Dã chiến trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ đón 150 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K (là những trường hợp F1) cùng 150 người nhà của các bệnh nhân. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top