Hàng trăm vật nghi là bom bi sót từ thời chiến tranh dưới sân UBND TP.Hải Dương

Lực lượng công binh di chuyển số vật nghi là bom được tìm thấy về nơi an toàn. Ảnh Quang Thúy (Bộ CHQS Hải Dương)
Lực lượng công binh di chuyển số vật nghi là bom được tìm thấy về nơi an toàn. Ảnh Quang Thúy (Bộ CHQS Hải Dương)
Lực lượng công binh di chuyển số vật nghi là bom được tìm thấy về nơi an toàn. Ảnh Quang Thúy (Bộ CHQS Hải Dương)
Lên top