Hải Dương: Doanh nghiệp thưởng công nhân làm tốt quy định phòng dịch

Công ty Điện tử POYUN (Hải Dương) làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Diệu Thúy
Công ty Điện tử POYUN (Hải Dương) làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Diệu Thúy
Công ty Điện tử POYUN (Hải Dương) làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Diệu Thúy
Lên top