Hải Dương xử lý nghiêm hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh về địa bàn. Ảnh Trang tin Hải Dương
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh về địa bàn. Ảnh Trang tin Hải Dương
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh về địa bàn. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top