LĐLĐ TP.Hải Dương: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại nơi làm việc

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Dương thăm hỏi người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh Diệu Thuý
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Dương thăm hỏi người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh Diệu Thuý
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Dương thăm hỏi người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh Diệu Thuý
Lên top