Phòng dịch Corona: Trạm Kiểm dịch Y tế Cửa khẩu Móng Cái hoạt động hơn 100% công suất

Cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng sôi động sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng sôi động sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng sôi động sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top