Virus corona là gì? Nhiễm virus sau bao lâu thì phát bệnh?

Nhân viên y tế mặc bảo hộ trước khi tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Corona mới. Ảnh: Thanh Niên
Nhân viên y tế mặc bảo hộ trước khi tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Corona mới. Ảnh: Thanh Niên
Nhân viên y tế mặc bảo hộ trước khi tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Corona mới. Ảnh: Thanh Niên
Lên top