Hà Nội cấp bổ sung hơn 214 tỉ đồng mua trang thiết bị phòng dịch COVID-19

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin chiều 17.2.
Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin chiều 17.2.
Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin chiều 17.2.
Lên top