Trung Quốc tiêu huỷ lượng tiền mặt có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chi nhánh Quảng Châu tiêu hủy tiền mặt thu thập được từ các bệnh viện, chợ tươi sống và xe buýt. Ảnh: AFP
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chi nhánh Quảng Châu tiêu hủy tiền mặt thu thập được từ các bệnh viện, chợ tươi sống và xe buýt. Ảnh: AFP
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chi nhánh Quảng Châu tiêu hủy tiền mặt thu thập được từ các bệnh viện, chợ tươi sống và xe buýt. Ảnh: AFP
Lên top