Những nghĩa cử giữa dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Ông Đỗ Trạch Vũ cắt tóc cho 1 cảnh sát địa phương tại phòng họp sở cảnh sát. Ảnh: SCMP
Ông Đỗ Trạch Vũ cắt tóc cho 1 cảnh sát địa phương tại phòng họp sở cảnh sát. Ảnh: SCMP
Ông Đỗ Trạch Vũ cắt tóc cho 1 cảnh sát địa phương tại phòng họp sở cảnh sát. Ảnh: SCMP
Lên top