Chính phủ yêu cầu: Thường xuyên có báo cáo để đưa ra quyết sách chống dịch

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh T.Vương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh T.Vương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh T.Vương
Lên top