Xã mời nhận tiền hỗ trợ, chưa kịp bỏ túi tổ thú y lập tức thu hồi

Ông Trần Hòa nhận được 40 nghìn tiền hỗ trợ. Ảnh: Thanh Chung
Ông Trần Hòa nhận được 40 nghìn tiền hỗ trợ. Ảnh: Thanh Chung
Ông Trần Hòa nhận được 40 nghìn tiền hỗ trợ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top