LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc ủng hộ 117 triệu đồng phòng chống COVID-19

Đồng chí Trịnh Thị Thoa – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc  - trao tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đồng chí Trịnh Thị Thoa – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - trao tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đồng chí Trịnh Thị Thoa – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - trao tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Lên top