Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà đợt 2 cho đoàn viên công đoàn

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty  trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hậu. Ảnh: Huyền Trang
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hậu. Ảnh: Huyền Trang
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hậu. Ảnh: Huyền Trang
Lên top