Thanh Hóa:

Chủ tịch huyện nói về văn bản chỉ đạo viết đơn không nhận tiền hỗ trợ

Công tác rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Công tác rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Công tác rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Lên top