Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý (ảnh Nhật Hồ)
Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý (ảnh Nhật Hồ)
Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý (ảnh Nhật Hồ)
Lên top