Tranh luận công hàm về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc qua góc nhìn học giả

Các học giả trao đổi bên lề Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Ảnh: TTXVN.
Các học giả trao đổi bên lề Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Ảnh: TTXVN.
Các học giả trao đổi bên lề Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Ảnh: TTXVN.
Lên top