Ngày đầu tiên đến trường sau lũ của học sinh vùng sạt lở núi Trà Ka

Ngày đầu tiên đến trường của học sinh vùng sạt lở núi Trà Ka. Ảnh: Tường Minh
Ngày đầu tiên đến trường của học sinh vùng sạt lở núi Trà Ka. Ảnh: Tường Minh
Ngày đầu tiên đến trường của học sinh vùng sạt lở núi Trà Ka. Ảnh: Tường Minh
Lên top