"Núi rác thải ở Cầu Giấy": Bộ TNMT đề nghị cải tạo môi trường sau khi vận chuyển rác

Báo Lao Động đã có bài phản ánh về tình hình rác thải gần Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung tương.  Ảnh: Giang Đông
Báo Lao Động đã có bài phản ánh về tình hình rác thải gần Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung tương. Ảnh: Giang Đông
Báo Lao Động đã có bài phản ánh về tình hình rác thải gần Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung tương. Ảnh: Giang Đông
Lên top