Học giả quốc tế nhận định sự thay đổi lập trường của Mỹ, Trung về Biển Đông

Học giả trao đổi bên lề hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Ảnh: TTXVN.
Học giả trao đổi bên lề hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Ảnh: TTXVN.
Học giả trao đổi bên lề hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Ảnh: TTXVN.
Lên top